Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Naszym Klientom zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych
osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane
osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp
do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Cel pozyskiwania danych

Dane klientów są pobierane przede wszystkim w celach kontaktowych z firmą Czyści Baba Małgorzata
Netkowska. Służą przede wszystkim do przesłania ofert dla zainteresowanych klientów (po przez
podany adres e-mail lub telefon).
Firma nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów
osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie
uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administracja danych

Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz.
883 z późn. zm.) jest Czyści Baba Małgorzata Netkowska z siedzibą w Gdańsku (80-769 Gdańsk, ul.
Łąkowa 35/38 lok.11), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 5831796381 REGON: 191612781

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiada tylko i wyłącznie właściciel firmy Małgorzata Netkowska. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne
bezpieczeństwo.

Dostęp do danych

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich
danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Polityka cookies

Firma posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania
cookies.

Działalność reklamowo-promocyjna

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.
Dotyczy to w szczególności kontaktu z klientem, jeżeli wyraźnie poprosi o to pisząc do nas przez
formularz kontaktowy. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Czyści Baba Małgorzata Netkowska.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności
danych osobowych prosimy zgłaszać do nas przez formularz kontaktowy.

google logo
Łąkowa 35/38 lok. 11
80-769 Gdańsk,
Tel: +48 506 089 901